Često Postavljena Pitanja

Odgovori na pitanja koja smo najčešće dobijali od vas​

Platforma je namenjena sadašnjim i budućim poljoprivrednicima, studentima, kao i svima onima koji su zainteresovani da uče o primenjivim poljoprivrednim znanjima.

Autori kurseva su provereni stručnjaci iz domaćih i međunarodnih javnih ustanova koje se bave datom tematikom i predstavljaju lidere u svojim oblastima rada.

Da. Nakon svakog odslušanog i položenog kursa polaznik dobija digitalni sertifikat. 

Ne. Kurs je moguće deleimično i u potpunosti preći, bez obaveze da se radi test znanja zarad dobijanja sertifikata.

Da. Sistem pamti količinu pređenih materijala, te ga je moguće nastaviti i kasnije, nakon protoka određenog vremena.

Da. Registracija je preduslov da bi se kurs započeo i završio.

Da. Svaki kurs ima zaduženog autora koji će u određenom vremenskom razdoblju blagovremeno odgovoriti na pitanje polaznika.

Ne. Lični podaci ostavljeni pri registraciji koristiće se isključivo za potrebe pohađanja odabranog kursa. Svi lični podaci tretiraće se u skladu sa Zakonom o zaštititi podataka o ličnosti.

Da. Sav sadržaj je dostupan korisnicima bez naplate.

Da. Kurs je moguće pohađati i polagati više puta.

Da. Završni test kursa moguće je polagati više puta. Broj ponovnih polaganja zavisiće od postavki datog kursa.